Informacja katastralna powiatu kieleckiego

Informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Adres usługi WMS geoportalu kieleckiego

http://geoportal.powiat.kielce.pl/map/geoportal/wms.php

W celu prawidłowego funkcjonowania geoportalu wymagana jest najnowsza wersja używanej przeglądarki!